ETUSIVU
ESITTELY
PALAUTE
SANASTOA
ASIAKKAAT

Yleisesti käytettyjä termejä, sanastoa.

ALKUSALDO

Tilin saldo tilikauden alussa.

ALV-LASKELMA

Arvonlisäverolaskelma. Tällä laskelmalla lasketaan, kuinka paljon arvonlisäveroa täytyy verottajalle maksaa tai kuinka paljon verottaja yritykselle hyvittää.

ALV-PROSENTTI

Arvonlisäveroprosentti.

HYÖDYKE

Yleisnimitys jollekin esineelle tai oikeudelle tms. joka voidaan omistaa, ostaa, myydä tai vuokrata.

KAHDENKERTAINEN KIRJANPITO

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa tehdään vientejä aina kahdelle tai useammalle tilille siten, että rahaa ei häviä tai synny.

KIRJANPITOAINEISTO

Tositteet, tilinpäätökset ja muut kirjanpitokirjat. Kirjanpitoaineistoa on säilytettävä vähintään 10 vuotta.

LIIKEVAIHTO

Yrityksen myyntituotot.

LIIKEVOITTO

Laskukaavalla liikevaihto + valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys tai vähennys + valmistus omaan käyttöön - materiaali- ja palvelukulut - henkilöstökulut - poistot ja arvonalentumiset - liiketoiminnan muut kulut, syntyy liikevoitto.

LOPPUSALDO

Saldo tilikauden tai valitun aikavälin jälkeen.

SATUNNAISERÄT

Satunnaisia, ennustamattomia tuottoja ja kuluja.

TAPPIO

Kun yrityksen kaikkien menojen jälkeen tilikauden tulos jää negatiiviseksi, syntyy tappio.

TASE

Tase kertoo yrityksen omaisuuden sekä sen kuinka omaisuus on rahoitettu.

TILIKAUSI

Yrityksen kirjanpitoa tehdään tietyissä ajanjaksoissa, tilikausissa, joiden lopuksi tehdään tilinpäätös. Yleensä tilikausi on kalenterivuosi.

TILINPÄÄTÖS

Tilikauden lopuksi tehdään tilinpäätös joka sisältää taseen sekä tuloslaskelman laatimisen.

TILINTARKASTUS

Tilinpäätös on annettava tilikauden lopuksi tarkastettavaksi ulkopuoliselle tilintarkastajalle.

TULOS

Yrityksen tilikaudella tekemä voitto tai tappio.

VOITTO

Mikäli kaikkien menojen jälkeen yrityksen tilikauden tulos jää positiiviseksi, on syntynyt voittoa.

Aamuaurinko.fi